SDP Pitomača

Forum Socijaldemokratske partije Općine Pitomača http://sites.google.com/site/sdppitomaca/


  OGLAS ZA POSAO

  Share
  ivy1
  ivy1

  Broj postova : 27
  Join date : 09.02.2010

  OGLAS ZA POSAO

  Postaj  ivy1 on sri kol 25, 2010 6:39 pm

  Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08), Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove Općine Pitomača raspisuje
  JAVNI OGLAS
  za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne djelatnosti Općine Pitomača na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice na posao:
  - referent za računovodstvene poslove – 1 izvršitelj/ica.
  Stručni uvjeti:
  – srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
  – 12 mjeseci radnog iskustva,
  – položen državni stručni ispit.
  Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljane poslova radnog mjesta na koje se primaju. O danu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje pet dana prije testiranja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni oglas.
  Osim naznačenih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  Na javni oglas mogu se javiti osobe oba spola.
  U lokalnu službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi .
  Službenik se prima u službu u lokalnu samoupravu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
  Na javni oglas mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dužni položiti najkasnije u roku godine dana od prijma u službu.
  Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit ce objavljeni na web-stranici Opcine Pitomaca (www.pitomaca.hr), a
  vrijeme održavanja testiranja objavit će se na web-stranici i na oglasnoj ploči tijela koje raspisuje javni oglas najmanje pet dana prije testiranja.
  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završnom ispitu),
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
  – uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (preslika),
  – dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice),
  – uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci.
  Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni oglas i njihove prijave neće se razmatrati.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
  Prijave na javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, s naznakom: »Za javni oglas«.
  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  SRETNO SVIMA NA TESTIRANJU! Idea cheers
  Admin
  Admin
  Admin

  Broj postova : 30
  Join date : 24.05.2009

  Re: OGLAS ZA POSAO

  Postaj  Admin on pon ruj 20, 2010 7:54 pm

  Ništ novo se nije desilo!?
  Natječaj samo radi forme jer je pisan samo za jednu osobu koja je ionako radila u Općini.Zar je tko mislio drugačije Twisted Evil ?
  Baš mi je drago da će Martina B. vodit brigu na naše financije. Imam potpuno povjerenje u perspektivu tog posla Twisted Evil

   Sada je: uto sij 22, 2019 8:05 pm.